18oCprognoza pogody

Busko-Zdrój

Busko-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym w południowej części województwa świętokrzyskiego, stolicą powiatu oraz siedzibą gminy. Leży 80 km na północny wschód od Krakowa i 50 km na południe od Kielc. Powierzchnia gminy wynosi 236 km2, w tym samego miasta 12,28 km2, a liczba mieszkańców 33866 osób.

Położenie geograficzne

Busko-Zdrój leży w regionie zwanym Ponidziem. Obszar ten obejmuje w większości środkową części Niecki Nidziańskiej, która oddziela dwa makroregiony geograficzne Polski: Wyżynę Kielecko-Sandomierską i Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Niecka Nidziańska to zapadlisko tektoniczne z wysokościami bezwzględnymi sięgającymi od 150 do 415 m n.p.m. Sprawia to, że region ma charakter wyżyny. Najważniejszym elementem krajobrazu Ponidzia jest rzeka Nida. Jej dolina ograniczona jest z obu stron pasmem płaskowyżów i garbów, które ciągną się z niewielkimi odchyleniami równolegle do biegu rzeki.

Przyroda

Przyroda Buska-Zdroju i całego regionu jest niezwykle zaskakująca. Po zakończeniu zimy kwitną dywany miłka wiosennego, który jest symbolem wiosny w tej krainie. Ciekawostką jest, iż ten kwiat występuje przede wszystkim w Azji oraz Europie Południowo-Wschodniej. W Polsce jest to roślina niezwykle rzadka, objęta ochroną. Inną charakterystyczną dla Ponidzia roślinnością są suche murawy o charakterze stepowym, które porastają zbocza wzgórz i wąwozów oraz skarpy dolin rzecznych. Flora tego miejsca jest typowa dla stepów południowo-wschodniej Europy. Inne przepiękne rośliny, jakie można spotkać w tych okolicach to między innymi: ostnica włosowata, aster gawędka, wiśnia karłowata, czy dyptam jesionolistny, zwany również krzewem Mojżesza. Kolejną niezwykle ciekawą rośliną na tym terenie jest obuwnik, najczęściej spotykany na podłożu bogatym w węglan wapnia, który kwitnie późną wiosną. Na Ponidziu można również trafić na tak zwane słonorośla. W pobliżu wsi Owczary znajdują się słone źródła, które wypływają z pokładów gipsowych. Zostały one objęte rezerwatem przyrody. Są to: muchotrzew solniskowy, sitowiec nadmorski czy przewiercień cienki.

Fauna Ponidzia jest niezwykle różnorodna. Teren ten zamieszkują bardzo rzadkie w Polsce gatunki, występujące przede wszystkim na południu Europy i Azji. Na tzw. „Czerwonej liście” zwierząt świata, wydanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody, odnaleźć można trzy gatunki fauny, które do tej pory żyją na Ponidziu. Są to: derkacz, szczeżuja spłaszczona oraz sójka gruboskorupowa. Na Ponidziu występuje również drapieżna modliszka zwyczajna

Dolina Nidy to obszar, przez który prowadzi ważny szlak wędrówek ptaków. W okresie wiosny można tu spotkać ciągnące stada kaczek, gęsi czy ptaków siewkowatych, które na tym terenie znajdują  miejsce do odpoczynku i żerowania. Inne występujące tu wędrowne ptaki to m.in.: czapla biała, kobczyk, pliszka cytrynowa.

Aplikacje
mobilne

Podążaj za trasą, rozwiązuj gry terenowe i odkrywaj ciekawe miejsca z funkcją rozszerzonej rzeczywistości. A to wszystko na dwa systemy!

Aplikacja dostępna do pobrania za darmo w sklepach Google Play i AppStore.

Aplikacje<br>mobilne
Google Play App Store

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Kreowanie wizerunku obszaru LGD przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego w postaci kiosków multimedialnych w miejscowości Busko – Zdrój” mająca na celu Promocję walorów turystycznych powiatu buskiego przy wykorzystaniu kiosków multimedialnych posadowionych w miejscowości Busko – Zdrój, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany wynik operacji: utworzone narzędzie informatyczne, 4 kioski multimedialne oraz 1000 osób korzystających z utworzonych narzędzi informatycznych kreujących wizerunek regionu.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...