18oCprognoza pogody

Obiekty sakralne

Bazylika pw. Narodzenia NMP w Wiślicy

Bazylika pw. Narodzenia NMP z 1350 r., ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego, prawdopodobnie w ramach pokuty za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki (tzw. kościół ekspiacyjny). Wnętrze świątyni zdobią gotyckie sklepienia: krzyżowo-żebrowe i ostrołukowe, oparte na trzech filarach stojących pośrodku bazyliki. Jest to najstarszy i największy kościół dwunawowy w Polsce. Budowla została częściowo zniszczona przez Austriaków w czasie I wojny światowej. Odbudowano ją w latach 1919–1926 według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. W prezbiterium widoczne są fragmenty fresków rusko-bizantyjskich z lat 1397-1400 fundacji Władysława Jagiełły. W głównym ołtarzu umieszczono figurę Matki Boskiej (tzw. Madonna Łokietkowa) z ok. 1300 r.

W podziemiach bazyliki znajdują się pozostałości dwóch wcześniejszych romańskich kościołów, datowanych na XII i XIII w. oraz unikatowa Płyta Orantów, datowana na 1175 r., stanowiąca wspaniały przykład sztuki romańskiej. Posadzka jest zrobiona z jastrychu (gipsowej masy, twardniejącej po wylaniu). Wykonano na niej ryty, wypełnione następnie masą gipsową, zabarwioną na czarno smołą lub węglem drzewnym. W rezultacie otrzymano czarny rysunek na jasnym tle, przypominający efekt niello. Płyta znajdowała się w środkowej nawie krypty, pod dwoma przęsłami sklepienia (zachowały się trzy bazy kolumn). Składa się z dwóch pól z przedstawieniami figuralnymi oraz bordiury, która oddziela pola i otacza całość. W lewym pasie bordiury znajdują się wyobrażenia lwa, centaura, smoka i bazyliszka, w górnym – u stóp ołtarza – dwa lwy przy drzewie życia. Pozostałe pasy bordiury wypełnia dekoracja roślinna (plecionka, wić) i roślinno-zwierzęca (dodatkowo przedstawienie smoka). Mityczne potwory w lewym dolnym pasie bordiury zapewne symbolizują grzechy wymieniane w mszalnym tekście liturgicznym tzw. Spowiedzi Powszechnej. W górnym polu, które znajdowało się bliżej ołtarza, znajduje się przedstawienie duchownego, stojącego między mężczyzną z brodą i chłopcem. W dolnym ukazany jest mężczyzna z brodą pomiędzy kobietą w czepcu i młodzieńcem. Wszystkie postacie mają głowy podniesione do góry oraz uniesione ręce w geście modlitewnym – są interpretowane jako oranci (adoranci). Nad postaciami z górnego pola zachował się fragment łacińskiego napisu: „Hi conculcari querunt ut in astra levari possint et pariter ve...” („Ci chcą być podeptani, aby mogli być wzniesieni do gwiazd i zarówno..”.). Identyfikacja ukazanych na płycie osób oraz ustalenie osoby fundatora pozostawia wątpliwości. Za fundatora uznaje się Kazimierza Sprawiedliwego, którego identyfikuje się z brodatym mężczyzną z dolnego pola. Towarzyszyć ma mu jego żona Helena i syn Bolesław. W górnym polu przedstawiono najprawdopodobniej zmarłych krewnych Kazimierza – jego brata Henryka Sandomierskiego i syna Kazimierza. Istnieje także hipoteza, że brodatym mężczyzną z dolnego pola (i fundatorem zarazem) jest Bolesław Kędzierzawy z żoną i synem Leszkiem.

Aplikacje
mobilne

Podążaj za trasą, rozwiązuj gry terenowe i odkrywaj ciekawe miejsca z funkcją rozszerzonej rzeczywistości. A to wszystko na dwa systemy!

Aplikacja dostępna do pobrania za darmo w sklepach Google Play i AppStore.

Aplikacje<br>mobilne
Google Play App Store

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Kreowanie wizerunku obszaru LGD przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego w postaci kiosków multimedialnych w miejscowości Busko – Zdrój” mająca na celu Promocję walorów turystycznych powiatu buskiego przy wykorzystaniu kiosków multimedialnych posadowionych w miejscowości Busko – Zdrój, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany wynik operacji: utworzone narzędzie informatyczne, 4 kioski multimedialne oraz 1000 osób korzystających z utworzonych narzędzi informatycznych kreujących wizerunek regionu.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...